Partneři

Poděkování

JK Vělopolí z.s. se zdrárně rozvíjí a naplňuje stanovený cíl. Cíl, jímž je vybudovat místo, kde se všichni - děti, mládež i dospělí - budou cítit dobře a smysluplně trávit svůj volný čas v přítomnosti spokojených koní.

Zvolili jsme si nelehký úkol, ale nejsme v tom sami. Velice děkujeme svým stálým partnerům, kteří nám usnadňují investiční a provozní činnost, bez které by JK Vělopolí nebyl tam, kde je a něměl tolik věrných a spokojených členů.  Dovolte zde jmenovitě vyzdvihnout:

Moravskoslezský kraj

28. října 117

702 18 Ostrava

www.msk.cz 


V roce 2023 byly podpořeny sportovní aktivity dětí a mládeže, jakož i zabezpečení sportovních, tělovýchovných a organizačních funkcí z programů Rozvoje a podpory sportu:  Můj klub 2023 - pohyb a zdraví a Můj klub 2023 - sport vyhlášených Národní sportovní agenturou.


V roce 2023 byla podpořena celoroční činnost klubu z projektu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji v r. 2023 -  určeno pro TJ, SK, handicapované sportovce v klubech, sportovní příspěvkové organizace měst a obcí, pro krajské svazy a jejich agendu v SCS a na činnost SCS u MS KO ČUS. 

https://cusmsk.cz/projekty-a-dotace/program-podpory-sportu-msk/2023


S MSK spolupracujeme dlouhodobě a společně jsme realizovali tyto projekty: Zpevnění ploch (2015), Jízdárna (2016), Seník (2017/2018), Rekonstrukce stáje (2018/2019), Rekonstrukce klubovny (2019), Hipostanice I (2019) a Hipostanice II (2020), Krmivárna - děti pečují o koně (2022).