Ceník

Pony klub - jenorázově

Cena za vstup na 3 h.

400 Kč

Pony klub - měsíčník

Počet vstupů (např. počet neděl)  x 300 Kč. (Hradí se předem, přenosný.)

1.200 - 1.500 Kč

Jezdecký výcvik / vyjížďka

Výcviková jednotka 45 min. 

400 Kč

Jezdecký výcvik - permanentka

11 výcvikových jednotek (364,- Kč/vj)

4.000 Kč

Skoková hodina

Výcviková jednotka 45 min.

500 Kč

Pronájem jízdárny - jednorázově

S tolerancí dalšího koně. 1 hodina.

200 Kč

Pronájem jízdárny - měsíčník

S tolerancí dalšího koně. 2 h týdně.

1.000 Kč

Služba hipostanice

Ubytování jezdce v podkroví ve vlastním spacím pytli.

Ustájení koně box/pastvina + seno + voda.

600 Kč

Zážitkové poukazy

Navštívil nás kůň. Den u koní. Plavení koní. Poklady Goduly s piknikem. 

Koně dětem. Celodenní výlet do hor.

2.800 Kč