Nabízíme

Členové klubu se dle věku, pokročilosti, jezdeckých preferencí a dispozice vlastního koně sdružují v pony klubu, oddílu juniorů, skupině majitelů koní nebo docházejí na hodiny jezdeckého výcviku.

Pony klub. Je určen pro děti do 12 let. Konají se pravidelně každý pátek, sobotu a v neděli. Děti se seznamují se základy jezdeckého sportu, učí se poníky čistit, sedlat a osvojují si základy péče o koně.

Junior klub. Pro děti a mládež starší 12 let. V tomto oddílu se již klade důraz na sportovní morálku a pracovní povinnosti. Členové se účastní 2 x týdně tréninku, vyjížďky a zároveň pomáhají s péči o koně a zázemí klubu. Ti ambicióznější mohou složit zkoušku základního výcviku jezdce, získat licenci a účastnit se oficiální jezdeckých závodů.

Skupina majitelů koní a s vděkem nutno doplnit ochotných rodičů. Bez nich by akce jako Vělopolská podkůvka, Mikulášská pony jízda a další snad ani nemohly existovat. Tito členové se nejen věnují jezdectví jako svému vlastnímu koníčku, ale zároveň se aktivně zapojují do organizace akcí pro děti a mládež z našeho klubu. Ještě jednou za celý klub veliké díky.

Individuální tréninky. Ty jsou otevřeny pro všechny, kteří se chce věnovat jezdectví jako sportu nebo by rádi doladili svůj styl a jezdili korektně.

Členové ze všech skupin se mají možnost účastnit pro ně vhodných jezdeckých závodů a soutěží.