O nás

Poslání JK Vělopolí z.s.

Vytvářet prostředí pro úspěšné zabezpečení rozvoje jezdeckého sportu, agroturistiky a dalších outdoorových pohybových aktivit se zaměřením na děti a mládež od 4 do 26 let.

Personálně a organizačeně zajistit rozvoj jezdeckého sportu, agroturistiky a dalších outdoorových pohybových aktivit.

 

Vize klubu

  • Získávat finanční prostředky na postupnou realizaci projektů v oblasti investic do sportovního zařízení, rozvoje agroturistiky a budování zázemí pro provoz outdoorových pohybových aktivit, stejně tak prostředky na jejich provoz a údržbu.
  • Spolupracovat s okolními kluby (s i bez jezdeckého zaměření) a agroturistickými společnostmi při organizaci akcí pořádaných ve prospěch zdraví dětí a mládeže.
  • Spolupracovat s ČJF (Českou jezdeckou federací) v rámci vzdělávaní svých členů a propagace jezdeckého sportu.

 

Předmět činnosti a strategie

Hlavním předmětem činnosti spolku a strategií k dosažní cíle je:

  • Pravidelné organizování a provozování jezdeckého sportu, agroturistiky a dalších outdoorových aktivit jako oblasti volného času dětí a mládeže.
  • Získávání finančních prostředků na rozvoj, provozování a  údržbu zázemí a zařízení nezbytného pro jezdecký sport, agroturistiku a venkovní pohybové aktivity.
  • Zázemí a zařízení nezbytné pro jezdecký sport, agroturistiky a venkovní pohybové aktivity rozvíjet, provozovat a udržovat.
  •