Nabízíme

Školní rok 2023/2024


Ahoj všichni milovníci koní, poníků a jezdeckého klubu ve Vělopolí!

Prázdniny jsou v plném proudu a my se už připravujeme na program v novém školním roce 2023/2024. Chystáme lehké změny v zavedených kurzech a větší změnu v platbách – kde je dobrou zprávou, že pro pravidelně docházející členy se bude zlevňovat.

Pony klub

Pony kluby se budou konat v pátky od 16 hodin. Klub bude trvat opět 3 hodiny a bude otevřen při minimálním obsazení 4 děti. Maximální kapacita je 12 dětí, poník do trojice.

Od 2. pololetí bude otevřen pony klub také v sobotu. V čase 9:00 - 11:00 se bude scházet max. 8 dětí, které budou sdílet poníka ve dvojici. 

Výcvikové hodiny

Výcviková hodina trvá 45 min. Člen si chystá koně na jízdu sám a tudíž je nutné dorazit min. 30 min. před zahájením lekce, neurčí-li instruktor jinak. V jedné hodině jsou ideálně 3 děti. Tréninky se budou konat každé pondělí, úterý a čtvrtek a budou otevřeny při minimálním obsazení 6 dětí/odpoledne.

Vyjížďky

Nově budeme organizovat vyjížďky do přírody, které budou s jezdeckým doprovodem pro zkušenější jezdce nebo s pěším vodičem pro začátečníky. Věříme, že to bude příjemná změna pro naše členy i pro koně. Těšit se budeme v sobotu dopoledne.

PLATBY - pony klub, výcvikové hodiny a vyjížďky.  Od nového školního roku odměníme naše pravidelně docházející členy velmi příznivou cenou cca 309,- Kč/hod.!!!, ale je zapotřebí uhradit členský příspěvek na celé pololetí 6.500,- Kč. (Je možné ve 2 splátkách, tak jak je uvedeno na přihlášce.) Jednorázový vstup činí 500,- Kč. Dále jsou v nabídce slevy pro sourozence: 20% 1. sourozenec a sleva 30% 2. sourozenec. Žádáme všechny zájemce o jízdu na koni novém roce o zaslání přihlášky do 15. srpna a zálohy 3500,- Kč do 25. srpna. Dodržení těchto termínu je pro nás důležité s ohledem na personální zajištění nabízených kurzů. Velmi prosíme v tomto směru o spolupráci.

Oddíl juniorů

Starší a zkušenější děti a mládež se scházejí v oddílu juniorů. Zde se přednostně nabírají děti, které docházejí do výše uvedených kurzů. Členský poplatek v "juniorce" činí 1800,- Kč/měsíc. Na koních se zde jezdí častěji, součástí jsou však také pracovní povinnosti a brigády.

DRŽITELÉ PERMANENTEK: Permanentky vystavené ve školním roce 2022/2023 budou proplacené nebo započtené s půlročním členským poplatkem.