Pozvánka na NÁHRADNÍ členskou schůzi

17.01.2016 16:42

Pro nízkou účast na členské schůzi dne 16. 1. 2017 nebyla tato schůze usnášenischopná. Termín pro náhradní členskou schůzi byl stanoven na 6. 2. 2016 v 17 hodin, na adrese JK Vělopolí z.s., 739 59  Vělopolí 34 v klubovně. Pozvánka ke stažení ZDE.