Jak se chovat v terénu? Návod pro koně psaný koněm :-)

18.03.2014 08:17

Něco pro zasmání. Myslím, že většina koňařů a koňařek v tom svého koníka poznají :-) 

Bon Voyageův návod, jak se chovat v terénu:
 Pokud vyrážíš se svým jezdcem do terénu, gratuluji. Přeješ-li si, aby ses během vyjížďky náležitě pobavil, mám několik osvědčených tipů:
-          jakýkoliv pokyn jezdce si vykládej jako „okamžitě se otoč a jdi směrem k domovu“
-          jakoukoliv pobídku si vysvětluj jako „co nejrychleji se rozběhni“
-          pokud si na tebe dovolí vzít udidlo, náležitě se jim pomsti
-          pokud s něčím nesouhlasíš, nauč se hrozivě bručet
-          pokud bručení nezabírá, začni se stavět na zadní
-          pokud ani stavění na zadní nefunguje, začni kozlovat
(Poznámka k předchozím bodům – dávej si pozor, aby ti jezdec při výše uvedeném neupadl! Jsme koně, ne hovada!)
-          začínáš-li se nudit, zastav se, zvedni hlavu, jak nejvýš to jde, a zahleď se do dáli… když budeš hledět dostatečně dlouho, nakonec se ti podaří najít něco, čeho by ses mohl vyděsit
-          to, že kolem nějaké věci chodíš denně, neznamená, že z ničeho nic nemůže začít být nebezpečná
-          když se „jako bojíš“ nezapomínej u toho hlasitě funět a couvat, vypadá to věrohodněji
-          pokud zakopneš, náležitě se rozčil na svého jezdce, je to beztak jeho chyba
-          rozhodně si nenechej vnucovat trasu, kterou by se mělo jít, ty přece sám víš, kde to je nejzajímavější
-          na místech, kde se obvykle cválá, vyžaduj cval vždy a za všech okolností
-          pokud se tě snaží brzdit, přidej, to si nesmí zvykat
-          občas se zastav a odmítej se pohnout z místa, čím déle to vydržíš, tím větší je to legrace
-          najdi si objekt, na který se dá fascinovaně hledět (osobně doporučuji kočárky)
-          v terénu vždy předstírej, že jsi o drezuře v životě neslyšel
-          pokud hustě prší, postav se pozadím proti větru, skloň hlavu a nehni se ani o milimetr (nehledě na to, jak blízko či daleko jsi od stáje)
-          soustavně se pokoušej ukusovat trávu a užírat větvičky
-          kamion s rachotícím přívěsem je neprůstřelný důvod ke zlobení, je dost velký, to ti nebudou vyčítat
-          vždy se snaž protáhnout se pod větvemi tak, aby listí našlehalo tvému jezdci do obličeje
-          předstírej strach z vody a donuť svého jezdce, ať si sundá boty a proleze potokem první
-     pokud ses na nějakém místě posledně „vyděsil“ (ať už čehokoliv), nezapomeň se tam příště „vyděsit“ znovu nebo se minimálně tvářit značně ostražitě/dramaticky
-          pokud jdeš s více koňmi, za každou cenu chtěj jít první (neplatí, pokud bys náhodou měl tu čest jít ven se mnou – JÁ, Bon Voyage první a poslední, mám nepopiratelné právo na první místo za všech okolností)
-          cestou domů spěchej, jak nejvíce je to možné
-     ideální příležitost, kdy odmítat poslušnost, je v přítomnosti turistů a jiných neznámých osob (lze se tak s úspěchem vyhnout trestu a jezdce zcela zesměšnit)
-          když potkáte cizí koně, nezapomeň na ně významně hledět, tvářit se důležitě a hlavně neposlouchej, ať se před nimi ukážeš jako borec
-          nikdy nenechej jezdce, aby bránil vyniknout tvé osobnosti
-          buď statečný, není nic trapnějšího, než když se lekneš doopravdy
-          vlastním invencím se meze nekladou, buď kreativní!
-          na závěr to nejdůležitější ke všem předchozím bodům – hlavně NENÁPADNĚ!!! to je základ…