INDIVIDUÁLKY

Individální lekce je pro 2 (max. 3) děti na 45 min., které mají po celou dobu k dispozici "svého" poníka. (V pony klubu se o jednoho poníka může dělit více dětí.)
Po domluvě s instruktorem, hodinu lze strávit výcvikem na jízdárně nebo procházkou do okolí v pěším doprovodu.